Avgifter

Vallda Golf & Country Club 2022.

 Årsavgifter

Spelrättsavgift standard 9300 kr (spelrätt krävs)

Hyra av spelrätt 13450 kr

Juniorer upp till 10 år 1200 kr

Juniorer mellan 11 år-16 år 2750 kr

Juniorer mellan 17 -21 år 3350 kr