Bagskåp

Tömning & uppsägning

Vi uppmanar samtliga att tömma och ta bort låset på sitt nuvarande bagskåp senast 14 december, så dessa kan rengöras efter spelåret. Om skåpet inte har tömts vid detta datum, kommer vi dessvärre behöva knipsa upp låset på skåpet. Vi ansvarar ej för ägodelar.

Ni som redan vet med er att ni inte kommer använda ert skåp 2021, vänligen kontakta Eva på eva@valldagolf.se