Vallda Golf & Country Club

Tillfälliga lokala regler

Tillfälliga Lokala Regler och ordningsföreskrifter

gäller från 18 september 2020              Se även Lokala regler 2020.

 

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 följer vi rekommendationerna som finns på www.golf.se samt folkhälsomyndigheten i de uppdaterade tillfälliga reglerna nedan. Tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta! Möjlighet finns efter hål 4, 9 och 12.

Flaggstången
Flaggstången bör lämnas kvar i hålet. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba. När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Innan du lämnar en bunker jämna ut efter dig med din fot eller klubba alternativt kratta med handske på.

 

Tillfälliga lokala regler

Det råder caddieförbud vid tävlingar.

Bunker – lägesförbättring en klubblängd

När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren rengöra bollen och ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från, detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd, men lättnadsområdets läge måste vara i samma bunker och får inte vara närmre hålet än referenspunkten.


Spelförbudszoner

  • Områden med pinnar med grön topp är spelförbudszoner. Dessa kan vara inhägnade med rep och saknas rep tar zonen slut där sandytan/nysådden tar slut. Spelförbudszoner ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f
  • På hål 17 kan lättnad tas som ett extra alternativ utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i en droppzon utmärkt med vita plattor/kulor.

Droppzon hål 17 strax före den stora spelförbudszonen.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel (om inte annat anges i den tillfälliga lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Har du frågor om lokala regler eller andra golfregler på Vallda Golf & CC får du gärna kontakta någon av GGF:s distriktsdomare på Vallda Golf & CC
• Britt-Inger Bergkvist  brittingerbergkvist@gmail.com
• Bengt Ericsson bengt01@hotmail.com