Medlem

Medlemskap

Hur blir man medlem i Vallda Golf & Country Club?


Genom att teckna en B-aktie i Vallda Golf AB blir du medlem i Vallda Golf & Country Club. Aktien kan förvärvas av juridisk eller fysisk person och är personlig. En juridisk person som äger en aktie i Vallda Golf AB har rätt att utse en fysisk spelrättsinnehavare. Samtliga spelrättsinnehavare får, genom att betala den årliga spelrättsavgiften, ett fullvärdigt medlemskap i Vallda Golf & Country Club och tillgång till hela golfanläggningen. Vi har idag 900 medlemmar.

Avgifter för spelrätter 2021

Spelrättsavgiften är 8 990 kronor inkl. moms. För juniorer upp till 10 år är avgiften 1 100 kr, för juniorer mellan 11 och 16 år 2 650 kr och från det år som en junior fyller 17 är avgiften 3 250 kr.

Aktieägare i Vallda Golf & Country Club är förpliktigade till att betala den årliga spelrättsavgiften. Vallda Golf & Country Club tillämpar inte passivt medlemskap.

Hyr en spelrätt

I dagsläget är våra medlemskap fulltecknade, men vi förmedlar uthyrning av ett begränsat antal spelrätter för aktieägares räkning. Pris inklusive allt är 13 000 kr för 2021. Du kan mejla kansli@valldagolf.se om du är intresserad.

Låt dina barn och barnbarn spela

Barn och/eller barnbarn till våra medlemmar har möjlighet att vara juniormedlem utan eget aktieinnehav. De får också vara med i vår juniorträning till och med 21 års ålder. 

Kontakta kansli@valldagolf.se för mer information om medlemskap samt för information om aktieköp.

Aktieförsäljningsprocess

Aktieägare ansvarar själva för sin försäljning av aktie/spelrätt i Vallda Golf AB. Kontakta kansli@valldagolf.se för mer information om hur du går tillväga vid en försäljning.

Vid försäljning av aktie ska en aktieförsäljningsblankett fyllas i och skrivas under av säljaren. Blanketten får du genom att mejla till receptionen på kansli@valldagolf.se alternativt hämtar ut den i receptionen.

Spelrättsavgiften ingår ej i köpeskillingen, det vill säga säljarens eventuellt betalda spelrättsavgift överlåts ej till köparen. Vid försäljning efter juli månad betalar köparen halva spelrättsavgiften för resterande säsong. OBS säljarens spelrättsavgift återbetalas ej.

Fakturering

Spelrättsavgiften faktureras i början av varje år. Spelrättsavgiften ska betalas in till Vallda Golf AB till angivet bankgiro på fakturan. OBS viktigt att ni betalar fakturan till rätt bankgiro för att vi ska kunna aktivera er som medlemmar.

Bagskåp och vagnplatser faktureras efter spelrättsavgifterna via bolaget Deer Mountain Golf AB.

Faktureringen sker via Fortnox Finans och levereras via mejl. För att säkerställa att framtida fakturor inte hamnar i skräpposten vänligen godkänn följande mejladress:
no-reply.minfaktura@fortnox.se. Du kan godkänna mejladressen genom att gå in på dina mejlinställningar och godkänna mejladressen som en betrodd domän, alternativt skapa en kontakt som är kopplad till Fortnox.