Medlem

Medlemskap

Hur blir man medlem i Vallda Golf & Country Club?


Genom att teckna en B-aktie i Vallda Golf AB blir du medlem i Vallda Golf & Country Club. Aktien kan förvärvas av juridisk eller fysisk person och är personlig. En juridisk person som äger en aktie i Vallda Golf AB har rätt att utse en fysisk spelrättsinnehavare. Samtliga spelrättsinnehavare får, genom att betala den årliga spelrättsavgiften, ett fullvärdigt medlemskap i Vallda Golf & Country Club och tillgång till hela golfanläggningen. Vi har idag 900 medlemmar.

Avgifter för spelrätter 2021

Den årliga spelrättsavgiften för 2021 blir 8 990 kronor inkl. moms för seniormedlemmar och 1 100 kr för juniorer upp till 10 år, 2 650 kr för juniorer mellan 11 och 16 år. Från och med det år som en junior fyller 17 år är avgiften 3 250 kr.

Aktieägare i Vallda Golf & Country Club är förpliktigade till att betala den årliga spelrättsavgiften. Vallda Golf & Country Club tillämpar inte passivt medlemskap.

Hyr en spelrätt

I dagsläget är våra medlemskap fulltecknade, men vi förmedlar uthyrning av ett begränsat antal spelrätter för aktieägares räkning. Pris inklusive allt är 13 000 kr för 2021. Du kan mejla eva@valldagolf.se om du är intresserad.

Låt dina barn och barnbarn spela

Barn och/eller barnbarn till våra seniormedlemmar har möjlighet att vara juniormedlem utan eget aktieinnehav. De får också vara med i vår juniorträning till och med 21 års ålder. 

Fakturering

Spelrättsavgiften faktureras i januari månad varje år. Faktureringen sker via Fortnox. 

Kontakta eva@valldagolf.se för mer information om medlemskap samt för information om aktieköp.