Spela

Lokala regler 2020

Tillfälliga Lokala Regler från 15 juli 2020

Se även Lokala regler nedan.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 följer vi rekommendationerna som finns på www.golf.se samt folkhälsomyndigheten i de uppdaterade tillfälliga reglerna nedan. Tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta! Möjlighet finns efter hål 4a, 9 och 12.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba. När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Skoavtryck i bunker
Skada i bunker som tydligt kan identifieras som skoavtryck är mark under arbete från vilken lättnad får tas enligt regel 16.1C. Men störande inverkan föreligger inte om skoavtryck bara ger störande inverkan på spelarens stans.

Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller annan boll i bunkern på den närmaste punkten för största möjliga lättnad och då använda tillvägagångssättet för att återplacera en boll enligt Regel 14.b (2) och 14.2e.

Bunkerkrattor kan användas för att jämna ut spåren i bunkern, men använd då handskar alternativt jämna ut sanden med din fot eller klubba. Var extra noga med att få bort djupa fotspår.


Spelförbudszoner

  • Områden med pinnar med grön topp är spelförbudszoner. Dessa kan vara inhägnade med rep och saknas rep tar zonen slut där sandytan/nysådden tar slut. Spelförbudszoner ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f
  • På hål 4, 14 och 17 kan lättnad tas som ett extra alternativ utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i en droppzon utmärkt med vita plattor/kulor.

Droppzon hål 4 till vänster om green

Droppzon hål 14 för spelförbudzonen på höger sida. Droppzonen gäller inte för spelförbudzon till vänster. Avspärrningen mellan spelförbudzonerna är endast en markering för att inte gå med vagnen inom området precis före green.

Droppzon hål 17 strax före den stora spelförbudszonen.

Droppzonerna är lättnadsområden enligt Regel 14.3 

Har du frågor om lokala regler eller andra golfregler på Vallda Golf & CC får du gärna kontakta någon av GGF:s distriktsdomare på Vallda Golf & CC
• Britt-Inger Bergkvist brittingerbergkvist@gmail.com
• Bengt Ericsson bengt01@hotmail.com

Utöver Regler för golfspel finns ett antal lokala regler som du kan läsa om här

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (Förlust av i hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)Transportmedel (Regel 4.3

Banmarkering

Betyder

Regel

Vit

Out of bounds

18

Röd

Rött pliktområde

17

Gul

Gult pliktområde

17

Blå

Onormalt banförhållande

16

Vit linje

Onormalt banförhållande

16

Markering med grön topp

Spelförbudszon

2

Out of bounds (Regel 18.2)

Gränsen för out of bounds till vänster på hål 1 definieras av bansidans kant av asfaltsbeläggningen på infartsvägen till klubben.

Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 3 out of bounds.

Vid spel av hål 17 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 18 out of bounds.

Pliktområden (Regel 17)

  1. Det röda pliktområdet till vänster efter dammen på hål 14 som bara är definierat på en sida är oändligt.
  2. Det röda pliktområdet till vänster om vägen på hål 16 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Droppzoner

  1. Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

  2. Om en spelares boll är på vägen till höger om green på hål 8, eller om vägen inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i närmaste droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Skador i bunkrar, exempelvis gropar och fåror som är förorsakade av rinnande vatten.
  2.  Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av grus eller sten.
  3.  Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel

16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och inom två klubblängder från greenen och två klubblängder från bollen. Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen återupptas spelet med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Godkända av GGF regelkommitté 2020-02-25