Spela

Lokala regler 2021

Tillfälliga Lokala Regler och Ordningsföreskrifter

Gäller från 29oktober 2021             

Se även Lokala regler uppdaterade 2021 nedan

Då hål 5, 14 och 15 är stängda fr o m 1 november är rundor ej hcp grundande eftersom man ej kan spela minst 9 hål i följd.

Ordningsföreskrifter

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 följer vi rekommendationerna som finns på www.golf.se samt folkhälsomyndigheten.

Vid minsta symtom på sjukdom - stanna hemma!

Håll avstånd och undvik folksamling

Var noga med handhygienen, möjlighet att tvätta händer finns mellan hål fyra och fem, vid kiosken och efter hål tolv.

Out of Bounds

Gräns för Out of Bounds på hål 2,5,6,7, 8 och 14 är vitmålade stolpar till elstängsel. Elstängslet är Out of Bounds och ger inte lättnad. 

Oflyttbara tillverkade föremål

Pliktområden med palissader börjar på palissadens insida dvs mot vattnet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16:1a. 

Dropp zoner – hål 8

Som ett extra alternativ på hål 8 kan närmaste droppzon användas vid störande inverkan av vägen till höger om greenområdet efter bron. Droppzonerna är lättnadsområden enligt regel 14:3

 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel (om inte annat anges i den tillfälliga lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Har du frågor om lokala regler eller andra golfregler på Vallda Golf & CC får du gärna kontakta någon av GGF:s distriktsdomare på klubben.
• Britt-Inger Bergkvist brittingerbergkvist@gmail.com
• Bengt Ericsson bengt01@hotmail.com

Utöver Regler för golfspel finns ett antal lokala regler som du kan läsa om här

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (Förlust av i hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering

Betyder

Regel

Vit

Out of bounds

18

Röd

Rött pliktområde

17

Gul

Gult pliktområde

17

Blå

Onormalt banförhållande

16

Vit linje

Onormalt banförhållande

16

Markering med grön topp

Spelförbudszon

2

Out of bounds (Regel 18.2)

Gränsen för out of bounds till vänster på hål 1 definieras av bansidans kant av asfaltsbeläggningen på infartsvägen till klubben.

Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet, i bunker eller på green på hål 3 out of bounds.

Vid spel av hål 17 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 18 out of bounds.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Skador i bunkrar, exempelvis gropar och fåror som är förorsakade av rinnande vatten.
  2.  Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av grus eller sten.
  3.  Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel

16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och inom två klubblängder från greenen och två klubblängder från bollen. Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Green (Regel 13) 

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: 

  • spelaren, 
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) 

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen återupptas spelet med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Godkända av GGF regelkommitté 2021-03-11