Menu

Aktieförsäljning

Tillvägagångssätt vid försäljning

  1. Säljaren/aktieägaren fyller i och skriver under aktieförsäljningsblanketten som du laddar ner här
  2. Blanketten scannas in och mejlas till receptionen på kansli@valldagolf.se, alternativt lämnas in fysiskt i receptionen.
  3. Säljare meddelar köpare om inbetalning märkt med aktienumret till Bankgiro som tillhör Deer Mountain Golf AB (Bg 5926-1230)
  4. Deer Mountain Golf AB säkerställer att säljaren inte har några oreglerade skulder.
  5. Deer Mountain Golf AB gör utbetalningen till säljaren.
  6. Köparen registreras i Nordiska Värdepappersregistret och erhåller spelrättsbevis via mejl samt registreras som spelare på Vallda G&CC.
  7. Avgiften för spel betalas separat via MinGolf. Vid försäljning av aktie i Vallda Golf AB efter 15 juli betalar köparen halva spelrättsavgiften för resterande säsong.
  8. Om köparen har flera medlemskap och vill ha Vallda G&CC som hemmaklubb, behöver detta meddelas till receptionen.

Övrig info

Aktieägare ansvarar själva för sin försäljning av aktie i Vallda Golf AB.

Spelrättsavgiften ingår ej i köpeskillingen, det vill säga säljarens eventuellt betalda spelrättsavgift överlåts ej till köparen. Obs! Säljarens spelrättsavgift återbetalas ej.

Vi hänvisar köpare och säljare till säljsiter som t ex Blocket.

Aktieförsäljningsprocessen startar när köpare betalat köpeskilling och tar normalt upp till två veckor ifrån överlåtelsedatum. Obs! Vid perioder med många aktieförsäljningar kan det ta längre tid. 

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross