Menu

KÖPA AKTIE I VALLDA GOLF AB

Som spelrättsinnehavare i Vallda Golf & Country Club har du fri tillgång till spel på en bana som rankas som en av Sveriges tio bästa och roligaste banor. Du kan träna fritt på närspelsområdet och har en rad andra fina förmåner som du kan läsa om nedan. I dagsläget är vi ca 900 spelrättsinnehavare på Vallda Golf & Country Club.

Spelrättsinnehavare på Vallda Golf & Country Club erhåller

 • Obegränsat spel på Vallda Golf & Country Club mot årligt erläggande av spelrättsavgift
 • Reducerat pris för spel på padelbanan
 • Fri tillgång till närspelsområdet (endast för spelrättsinnehavare)
 • Rabatterad greenfee för din gäst
 • Möjlighet till juniormedlemskap för spelrättsinnehavares barn och barnbarn
 • Medlemskap i Svenska Golfförbundet
 • 10% rabatt på Vallda-märkta produkter i golfshopen
 • Fri tillgång till vagn
 • Möjlighet till köp av 3 rabatterade greenfeecheckar (kampanj april)
 • Möjlighet att köpa rangekort till förmånligt pris (kampanj april)
 • Möjlighet att köpa ett värdekort hos Restaurang Vallda (kampanj i april)

Förmåner 2023

Gäst till spelrättsinnehavare erhåller 300 kr i rabatt på greenfee (gäller en gäst) under helgdagar. 200 kr i rabatt på greenfee under vardagar. För juniorgäst, 100 kr rabatt.

Vid spel på Barsebäck Resort erhåller spelrättsinnehavare 25% rabatt på ordinarie greenfeepris.

Så här blir du spelrättsinnehavare i Vallda Golf & Country Club

Genom att teckna en B-aktie i Vallda Golf AB och betala den årliga spelrättsavgiften blir du spelrättsinnehavare i Vallda Golf & Country Club. Aktien kan förvärvas av juridisk eller fysisk person och är personlig. En juridisk person som äger en aktie i Vallda Golf AB har rätt att utse en fysisk spelrättsinnehavare. Samtliga spelrättsinnehavare får genom att betala den årliga spelrättsavgiften tillgång till hela golfanläggningen hos Vallda Golf & Country Club. Vi har idag 900 spelrättsinnehavare. Den årliga spelrättsavgiften är obligatorisk att betala. Vallda Golf & Country Club tillämpar inte passivt medlemskap.

Avgifter för spelrätter 2023

Spelrättsavgiften är 9 750 kronor inkl. moms. För juniorer upp till 10 år är avgiften 1 650 kr, för juniorer mellan 11 och 16 år 3 200 kr och från det år som en junior fyller 17 är avgiften 3 800 kr. Aktieägare i Vallda Golf AB är förpliktigade till att betala den årliga spelrättsavgiften. Vallda Golf & Country Club tillämpar inte passivt medlemskap.

Hyra av spelrätt

I dagsläget är våra spelrättsinnehavare fulltecknade, men vi förmedlar uthyrning av ett begränsat antal spelrätter för aktieägares räkning. Pris inklusive allt är 13 900 kr för 2023. Klicka här för intresseanmälan.

Innehavare av en spelrätt har möjlighet att "hyra ut" sin spelrätt under ett helt kalenderår förutsatt att det finns en hyrestagare av spelrätten. Spelrättsinnehavare behöver anmäla sin uthyrning av spelrätten till kansliet innan den 30 november året innan.

Aktieförsäljningsprocess

Aktieägare ansvarar själva för sin försäljning av aktie/spelrätt i Vallda Golf AB, men köpet ska gå via Deer Mountain Golf AB. Deer Mountain Golf AB tar inte ut någon administrativ kostnad. Spelrättsavgiften ingår ej i köpeskillingen. OBS om säljaren har obetalda spelrättsavgifter så dras den obetalda avgiften/avgifterna ifrån den totala köpeskillingen som utbetalas till säljaren. Vid försäljning efter 15 juli betalar köparen halva spelrättsavgiften för spel resterande säsong. Vid försäljning efter september månad betalar köparen en tredjedel av spelrättsavgiften för spel resten av säsongen. OBS säljarens spelrättsavgift återbetalas ej. För information om aktieförsäljningsprocessen, klicka här.

Låt dina barn och barnbarn spela

Barn och/eller barnbarn till våra spelrättsinnehavare har möjlighet att vara juniormedlem utan eget aktieinnehav. Från året man fyller 22 är man senior. De får också vara med i vår juniorträning till och med 21 års ålder.

Kontakta kansli@valldagolf.se för mer information om att bli spelrättsinnehavare samt för information om aktieköp.

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross