Menu

Press

Du som arbetar inom media och vill skriva om Vallda Golf & Country Club är alltid välkommen att höra av dig, så förser vi dig med det du behöver - bilder, information och givetvis gärna en intervju.
Pressbilderna är fria att använda för media och organisationer i samband med omnämnande av Vallda Golf & Country Club.
Vänligen uppge fotografens namn.

Presskontakt: Patrik Fredriksson

Bilder av Bruhnsfoto

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU. Syftet är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Det är väldigt viktigt för oss.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en särskild person. Det kan vara namn och kontaktuppgifter, men också ditt golf-id och din spelhistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och interna rutiner.

Här är några exempel på hur-och varför, vi behandlar dina personuppgifter:

När du bokar en tid för spel behandlar vi dina personuppgifter för att registrerabokningen i GIT, golfens IT-system.

När du spelar en tävling behandlar vi dina personuppgifter för att registreraanmälan, starttid och resultat i GIT Tävling. Din närvaro i tävlingen kan även synas på Vallda G&CC s hemsida, både i form av foto samt för-och efternamn.

När du anmäler dig som medlem behandlar vi dina personuppgifter för att registrera dig som medlem i GIT, anmäla dig till vårt nyhetsbrev, registrera dig som medlem på Match-i (där du sedan kan boka padel), samt ordna fakturering och/eller autogirobetalning.

När du anmäler dig eller dina barn till en träningskurs behandlar vi dina personuppgifter för att registrera närvaro och ordna fakturering.

När du köper en nyckelbricka behandlar vi dina personuppgifter för att ge dig tillträde till ett personligt bagskåp.

Framför allt gäller det närvaroförteckning för juniorträning och används av kommunen som ett underlag för föreningsbidrag. Svenska Golfförbundet hartillsammans med Riksidrottsförbundet tagit fram en uppförandekod för idrotten avseende Dataskyddsförordningen, som gäller för alla behandlingar av personuppgifter i idrottsverksamheten. SGF har också uppdaterat GIT-bestämmelserna som styr all behandling av personuppgifter i GIT. Tillsammansmed våra interna rutiner formar GIT-bestämmelserna och Idrottens Uppförandekod personuppgiftspolicyn som vi på Vallda G&CC tillämpar.

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig och få dem rättade vid eventuella fel. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det exempelvis inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finnslagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Har du fler frågor om GDPR och personuppgiftshantering är du välkommen att höra av dig med ett mejl till kansli@valldagolf.se

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross