Menu

Nu finns årsredovisningen för Vallda Golf AB att hämta i receptionen.

Styrelsens förslag på punkterna 11 och 12 i dagordningen .

11. inget arvode utgår till styrelsen

12. Val av styrelseledamöter. att omvälja styrelseledamöterna Johan Rosén, Karin Rudhag Emanuelsson samt Patrik Fredriksson. Till styrelseordförande föreslås återval av Johan Rosén.

Vi är glada att meddela att styrelsen i Deer Mountain Golf AB, bolaget som är ägare av golfbanan och anläggningen har beslutat att erbjuda fem av bolagets B-aktier till försäljning. Det är stort intresse att spela och tillhöra Vallda Golf & Country Club och nu öppnar vi upp för ytterligare fem nya spelrättsinnehavare.

När du innehar en B-aktie i Vallda Golf AB medföljer en spelrätt. En spelrätt i Vallda Golf AB möjliggör medlemskap i Vallda G&CC och fritt spel på banan under förutsättning att den årliga spelrättsavgiften betalas. Avgiften för spelrätten är obligatorisk. Spelrättsavgiften för 2024 är 11 200 kronor.

Aktien kan förvärvas av fysik eller juridisk person. Spelrätten ska vara bunden till en och samma person under hela säsongen.

Aktiepris 37 500 kr

Spelrättsinnehavare i Vallda Golf AB erhåller

  • Obegränsat spel på Vallda Golf & Country Club mot årligt erläggande av spelrättsavgift.
  • Fri tillgång till närspelsområdet.
  • Rabatterad greenfee för din gäst.
  • Möjlighet till juniormedlemskap för medlemmars barn och barnbarn.
  • Möjlighet för 22–29 åringar (född 2002-1995) att spela mot ordinarie spelrättsavgift (11 200 kr) utan eget aktieinnehav. Obs! Begränsat antal och gäller under 2024.
  • Medlemskap i Svenska Golfförbundet.
  • 10% rabatt på Vallda - märkta produkter i golfshopen.
  • Fri tillgång till vagn.

För mer information om eller vid köp av aktier/spelrätt kontakta VD Patrik Fredriksson

0707-612727 eller gå in på webben under spelrättsinnhavare

Aktieägarna i Vallda Golf AB, 556706-1188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2024 kl. 15.00, i klubbhuset på Vallda Golf & Country Club.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 12 juni 2024 kl.15.00, under adress Vallda Golf AB, Vallda Golf väg 55, 434 90 Vallda eller e-post: kansli@valldagolf.se. Vid anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, anmäls på motsvarande sätt. För det fall aktieägarna avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetsanmälningar biläggas anmälan. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelse till 1400 aktier och 4100 röster.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 - 12 i dagordningen samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget i klubbhuset på Vallda Golf & Country Club i Vallda från och med onsdagen den 12 juni 2024. Kopia av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.I fredags och i lördags arrangerades en H 60 tävling på Svenska seniortouren på Vallda . Segrare gjorde Johan Tärnström från Vidbynäs Golf och bästa hemmaspelare blev Thomas Andersson Norberg på en fin sjunde plats. Grattis till er!

Stort tack till Britt inge Bergqvist som har ansvarat för tävlingen och arrangemanget och som tillsammans med Camilla Benje , Ronney Bergqvist . Anders Rybrink och Ingvar Haglund (starters) levererade ett väldigt uppskattat arrangemang. Stort tack även till Anki Sandblom som ansvarade för Scoring under dagarna.

Rangen är stängd från den 23 december och öppnar 9 januari igen. Obs! Lektioner med Caroline Skager fortsätter som vanligt.

Tillsvidare är det förbud att köra golfbil på banan.

På måndag den 11 september planerar vi för att dressa greenerna. Banan är öppen som vanligt.

Nu söker vi medarbetare till golfbanan med start omgående. Till en början gäller anställningen säsongen ut men det finns möjlighet till att även jobba nästa säsong.

Kontakta vår banchef johan.axgren@valldagolf.se

Vi byter ut samtliga bollar på rangen imorgon torsdag 20 april. rangen är stängd fram till klockan 11.00.

Just nu reparerar vi bollmaskinen

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross