Menu

Lokala Regler 2023

Se även Lokala regler uppdaterade 2022 nedan

Utöver Regler för golfspel finns ett antal lokala regler 
som du kan läsa om här

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (Förlust av i hål i matchspel 
eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering

Betyder

Regel

Vit

Out of bounds

18

Röd

Rött pliktområde

17

Gul

Gult pliktområde

17

Blå

Onormalt banförhållande

16

Vit linje

Onormalt banförhållande

16

Markering med grön topp

Spelförbudszon

2

Out of bounds (Regel 18.2)
När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.

Gränsen för out of bounds till vänster på hål 1 definieras av bansidans kant av asfaltsbeläggningen på infartsvägen till klubben.

Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre, i bunker eller på green på hål 3 out of bounds.

Gränsen för out of bounds till vänster på hål 16 mot maskinhallarna definieras av bansidans kant av asfaltsbeläggningen från dess start och framåt.

Vid spel av hål 17 är en boll som ligger på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre, eller i bunker på hål 18 out of bounds.
Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Skador i bunkrar, exempelvis gropar och fåror som är förorsakade av rinnande vatten.
  2.  Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av grus eller sten.
  3.  Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.

Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och inom två klubblängder från greenen och två klubblängder från bollen. Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

c) Palissad oflyttbart tillverkat föremål

Pliktområden med palissader börjar på palissadens insida dvs mot vattnet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1.

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: 

  • spelaren, 
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) 

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen återupptas spelet med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Godkända av GGF regelkommitté 2022-02-25

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980
Köpevillkor
Personuppgiftspolicy
Fraktpolicy

Producerad av Gomér Advertising.

cross