Menu

Lokala Regler 2023

Tillfällig lokal regel gällande från 9 maj 2023
Onormala banförhållanden
Områden med pinnar med grön topp/inhägnade med rep är spelförbudszon. Lättnad utan plikt för störande inverkan måste tas enligt Regel 16.1f
På hål 3, det stora sandområdet till vänster om bunkrarna kan lättnad tas som ett extra alternativ utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den närmaste droppzonen utmärkt med vit linje. En droppzon ligger till vänster innan greenområdet och en droppzon ligger till vänster efter greenen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
På hål 14, det stora sandområdet till vänster efter dammen kan lättnad tas som ett extra alternativ utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen strax före sandområdet.
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Utöver Regler för golfspel finns ett antal lokala regler 
som du kan läsa om här

Plikt för brott mot Lokal Regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln): 
Allmän plikt (Förlust av i hål i matchspel  eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering

Betyder

Regel

Vit

Out of bounds

18

Röd

Rött pliktområde

17

Gul

Gult pliktområde

17

Blå

Onormalt banförhållande

16

Vit linje

Onormalt banförhållande

16

Markering med grön topp

Spelförbudszon

2

Out of bounds (Regel 18.2)
När markering av banans gräns avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.

Banans gräns till vänster på hål 1 definieras av bansidans kant av asfaltsbeläggningen på infartsvägen till klubben.

Banans gräns till vänster på hål 16 mot maskinhallen definieras av bansidans kant ev asfalltsbeläggningen från dess start till slut.

Vid spel av hål 9 är en boll som stannat på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre, i bunker eller på green på hål 3 out of bounds.

Vid spel av hål 17 är en boll som stannat på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre, eller i bunker på hål 18 out of bounds.
Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror.
  2.  Grusfyllda dräneringssträngar.
  3.  Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är

  • på spellinjen och är
  • på eller inom två klubblängder från green, och
  • inom två klubblängder från bollen.

Men fullständig lättnad måste tas, vilket innefattar både fysisk inverkan och inverkan på spellinjen.

Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir inget lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

c) Oflyttbara tillverkade föremål (pallissader)

Pliktområden med palissader börjar på palissadens insida dvs mot vattnet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1.


Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen återupptas spelet med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Godkända av GGF regelkommitté 2023-02-26

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross