Menu

Årstämma i Vallda Golf AB (Publ)

Aktieägarna i Vallda Golf AB, 556706-1188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2024 kl. 15.00, i klubbhuset på Vallda Golf & Country Club.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 12 juni 2024 kl.15.00, under adress Vallda Golf AB, Vallda Golf väg 55, 434 90 Vallda eller e-post: kansli@valldagolf.se. Vid anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, anmäls på motsvarande sätt. För det fall aktieägarna avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetsanmälningar biläggas anmälan. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelse till 1400 aktier och 4100 röster.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 - 12 i dagordningen samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget i klubbhuset på Vallda Golf & Country Club i Vallda från och med onsdagen den 12 juni 2024. Kopia av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.ANDRA NYHETER

Årsredovisning Vallda Golf AB
Lyckat Kategori-KM och grillkväll!
Deer Mountain Golf AB erbjuder fem B-aktier i Vallda Golf AB till försäljning.
Årstämma i Vallda Golf AB (Publ)
Lyckad SGF Senior Tour H-60 tävling
Ordinarie green på hål 7!
Banan öppen!
Äntligen! Fredag 19/4 kl 09:30 öppnar banan!
Driving rangen öppen fr o m onsdag 17/4!
Driving rangen fortsatt stängd!
REA i shopen
Kampanj apr-maj
Padelbanan är nedmonterad
Receptionens öppettider Påsk
Banan stängd
Anmälan Match KM och Vallda Match Cup 2024
Rangen stängd
Betalning avgifter 2024
Bansträckning fr o m måndag 30 okt
Avgifter 2024
Padelbanan stängd för säsongen
Nu fortsätter vi utvecklingen av banan
Inga golfbilar på banan
Planerad dress av greener
Hur lagar man torv på rätt sätt på Vallda?
Sandrör
Rangen stängd torsdag 24 augusti
Resultat KM 2023
Säsongsarbetare till banan sökes
Förändrad telefontid i receptionen
FÖRBUD ATT GÅ NER I DAMMARNA
Nytt betalsätt i kiosken!
Fredag 21 april öppnar golfbanan!
Vi söker medarbetare till golfbanan!
Receptionen stängd tisdag 7 mars
Rangen stängd 13-14 februari
UNDERLAG FRISKVÅRD
BETALNING SPELRÄTTSAVGIFT 2023
RECEPTIONEN STÄNGD
LUNCHSTART 10 januari
SPELAVGIFT 2023
AVGIFT SKÅP/VAGNPLATS
RECEPTIONENS ÖPPETTIDER DECEMBER
GOLFBANAN STÄNGD FR O M MÅNDAG 14 NOVEMBER
ENBART SPEL FÖR SPELRÄTTSINNEHAVARE
INFORMATIONSTRÄFF SPELRÄTTSINNEHAVARE 2022
Provicorisk green på hål 3
RESULTAT Hummergolfen
Inför säsongen 2023
Behåll formen under hösten! Träna med Emil.
PGA-utbildad tränare sökes till Vallda G&CC
Avslutningstävling dam- och herrgolfen 2022
Sverigefinal-Volvo mixed golf challenge
KM 2022
Restaurangen på Vallda Golf & Country Club får nya ägare
Tävlingar
Ta golfen till nästa nivå med våra träningspaket!
Nyhetsbrev
Reception

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross