Menu

Avgifter 2024

Nu är avgifterna för 2024 beslutade, se nedan!

 • Spelrättsavgift: 11 200 kr
 • Hyresspelrätt: 15 900 kr
 • Junioravgift upp till 10 år: 1 900 kr
 • Junioravgift mellan 11-16 år: 3 700 kr
 • Junioravgift mellan 17-21 år: 4 400 kr

 • Överskåp: 800 kr
 • Underskåp: 1 350 kr
 • Underskåp dubbel: 2 500 kr
 • Vagnplats: 1 700 kr
 • Vagnplats dubbel: 1 500 kr/person

  Avgifterna kommer att vara tillgängliga för betalning 1 december - 31 januari via MinGolf.


Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross