Menu

Vallda Golf & Country Club 2022.

 Årsavgifter

Spelrättsavgift standard 9300 kr (spelrätt krävs)

Hyra av spelrätt 13450 kr

Juniorer upp till 10 år 1200 kr

Juniorer mellan 11 år-16 år 2750 kr

Juniorer mellan 17 -21 år 3350 kr

Kontakta oss

Vallda Golf & Country Club

Vallda golfväg 55
434 90 Vallda

Tel. +46 300 40 40 00 

kansli@valldagolf.se

Deer Mountain Golf AB
Org.nr. 556705-6980

Producerad av Gomér Advertising.

cross